centralhome property

centralhome property

ขาย For Sale
1,890,000
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 100 ตารางเมตร
 • 20 ตารางวา
ขาย For Sale
1,890,000฿
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 100 ตารางเมตร
 • 20 ตารางวา
ขาย For Sale
1,100,000฿
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 65 ตารางเมตร
 • 18 ตารางวา
ขาย For Sale
2,700,000฿
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 100 ตารางเมตร
 • 18 ตารางวา
ขาย For Sale
2,600,000฿
 • 4 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 165 ตารางเมตร
 • 17 ตารางวา
ขาย For Sale
2,800,000฿
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 87 ตารางเมตร
 • 11 ตารางวา